Jinan Should Shine Import And Export Co.,Ltd.

Thiết bị đào tạo điện lạnh
Thiết bị dạy nghề điện lạnh cho các trường đại học, cao đẳng, trung tâm dạy nghề tại Mexico, Haiti, Costa Rica, Ecuador, Colombia, Venezuela, Peru, Brazil, Chile, Uruguay, Paraguay, Argentina, Bolivia, Guyana, Suriname, French Guiana, Falkland Islands, South Quần đảo Georgia và Nam Sandwich.